Etkili İletişim ve Beden Dili

Etkili İletişim ve Beden Dili

Amaç:

NLP, SQ, Kişilik Tipolojileri, Beden Dili ve klâsik etkili iletişim yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bu eğitimle, insan hayatını oluşturan “iletişim” sürecini daha etkili, daha verimli, daha sağlıklı kullanarak, iç dengeyi, istenen sonuçlara daha yakın olmayı, mutluluğu, kalıcı dostluklar geliştirmeyi, daha iyi anlamayı ve daha iyi anlaşılmayı amaçlanmaktadır.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;

  • İnsanlarla daha iyi ilişkiler geliştirmeye başlayarak daha sevilen iyi insanlar olmaya başlarlar,
  • İnsan ilişkilerinde eleştirinin, iknanın, liderliğin, saygının, dinlemenin ve benzeri tekniklerin önemini kavrarlar, bunları hayatlarında kullanırlar ve kendilerine karşı kullanıldığında da bunun farkında olurlar,
  • İletişim bilgeliği ile yalın iletişim unsurlarının daha ötesinde iletişim donanımı kazanarak, unutulmaz izler bırakabilirler.