Etkin Liderlik ve Yönetim Becerileri

Etkin Liderlik ve Yönetim Becerileri

Amaç:

Bu eğitimle, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;

  • Program sonunda, katılımcılar;
  • Yöneticilik ve liderlik kavramları öğrenilebilecek,
  • Yöneticilik becerilerini etkileşimli yöntemlerle arttırılabilecek,
  • Örgütün içinde ve dışında çalışanlarla yöneticiler arasında köprü oluşturulabilecek,
  • Modern yönetim teknikleri kullanılarak performansın artmasına yardımcı olur ve en doğru ekibi kurmanın ve yönetmenin yöntemlerini gösterir.