Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Amaç:

Çalışma hayatının vaz geçilmez unsurlarından biri olan halkla ilişkileri pratikte en doğru biçimde uygulanabilirliğini sağlamaktır.

İçerik:

  • Halk ve ilişki kavramları,
  • Halkla ilişkiler süreci,
  • Halkla ilişkiler modelleri,
  • Amaca göre halkla ilişkiler,
  • Etkili halkla ilişkiler yöntemleri,
  • Stratejik halkla ilişkiler,
  • Başarılı halkla ilişkiler örnekleri (drama tekniği).