İkna Sanatı

İkna Sanatı

Amaç:

Katılımcıların karşılarındaki kişi ve grupları ikna etme becerilerini geliştirerek karşılarındaki grubu doğal bir süreçle yanına çekebilme yeteneğini kazanması amaçlanmaktadır.

İçerik:

  • Hazırlık olmadan ikna olmaz,

  • Önce psikolojik ihtiyaçlar,
  • Faydam-faydan-faydamız,
  • “Kullanışlı” ikna taktikleri,
  • İtiraz edilmezse hayatın tadı olmaz,
  • Süreklilik şartı.