İşyerinde Davranış ve İletişim Yönetimi

İşyerinde Davranış ve İletişim Yönetimi

Amaç:

Bu eğitimle birlikte, kurumsallaşmasını tamamlamış, geniş ölçekli şirketlerde yeni işe başlayan personelin kuruma ve iş hayatına uyumunu hızlandırmak, iş dünyasında karşılaşılabilecek iletişim çatışmaları ve ast-üst ilişkilerinde olası sorunları en az düzeye indirmeyi sağlayabilecek bir bilinç altyapısı oluşturmak amaçlanmaktadır.

İçerik:

  • İnsanın 5 temel iletişim ihtiyacı ve iletişim ihtiyaçlarımızı karşılama teknikleri,
  • Kullandığımız kelimelerin muhatabımız üzerindeki etkileri,
  • Etkin ve empatik dinleme,
  • Etkin dinlemenin iş hayatında kullanılması örnekleri,
  • Pozitif yapıcı eleştiri yönetimi,
  • İş dünyasında kendini doğru ifade edebilmek için özgüven ve sosyal cesaret,
  • Çalıştığımız kuruluş hakkında genel bilgilendirme (faaliyet sahaları, kuruma bağlı şirketler, etki alanları, toplumsal imajı vs.),
  • İş yaşamında iletişimin sözsüz kuralları (odada karşılama, uğurlama, yazışma iletişimi) ve profesyonel hayatta kişisel imaj.