Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Eğitimin Amacı:

Programın sonunda katılımcıların kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli problem çözme ve karar verme bilgi, beceri ve tutumlarını kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Size Neler Kazandırır?

 • Sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşma ve daha pratik çözümler üretme yeteneğini geliştirir.
 • Katılımcıların kendi iradesiyle yeni fikirler üretmesine katkıda bulunur.
 • Sizi kurumunuzun cin fikirlisi yapar.
 • İş yaşamında ve sosyal yaşamda daha yaratıcı olmanın yollarını gösterir.
 • Karmaşık iş sorunlarına pratik çözümler geliştirmeyi öğretir.
 • Hem analitik hem de yaratıcı düşünmeyi öğretir.
 • Problemleri öncelik sırasına göre çözmeye yardımcı olur .
 • Problemlerin ortaya çıkmadan önlenmesine katkı sağlar.
 • Problem çözme ve karar verme tekniklerini öğretir ve uygulatır.
 • Yönetimsel kararları daha doğru vermeye yardımcı olur.
 • Karar alma süreçlerini hızlandırır.
 • Problem çözme ve karar verme tekniklerini kullanarak etkin ve doğru karar verilmesine yardım eder.
 • Karardan uygulamaya geçiş ve karardan etkilenen tarafları ikna sürecini öğretir.